Gia Đình Cô Trân - Thủ Đức

Diện tích : 3 x 18.

Qui mô : 1 trệt, 1 lửng, lầu, sân thượng, mái.

Ngôi nhà Gia đình Cô Trân thuộc quận Thủ Đức - TP.HCM.

Với đội ngũ trực tiếp thiết kế và thi công, Công ty Phú Gia Nguyễn cùng các Nhà thầu phụ của công ty, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7 -2016.

Tiến độ thi công công trình: 4 tháng.