Gia Đình Anh Tiếp - Tân Bình

Diện tích : 5 x 26.4.

Qui mô : 1 trệt, 5 lầu, sân thượng,mái.

Ngôi nhà Gia đình Anh Tiếp nằm trong Khu dân cư, Quận Tân Bình. TP.HCM.

Công trình đã khởi công 3/2017 do công ty Phú Gia NGuyễn trực tiếp  thi công.

Thời gian dự kiến hoàn thành công trình : 5 tháng.