Thông tin nội bộ Công ty.

Các công trình khởi công trong tháng 12/2017

- Nhà Mr. Chí - KDC An Sương, Q12.

- Nhà Mr. Toàn - P.Hiệp Thành, Q12

- Nhà Mrs. Trang - KDC An Sương, Q12.

- Nhà Mrs. Quỳnh - P.Hiệp Thành, Q12

- Nhà Mr. Hiếu - Q. Tân Bình